HEMBYGDSFÖRENINGAR I VÄRLDSARVET

Världsarvsslingan på södra Öland är ett samverkansarbete och en gemensam arena för världsarvets 14 hembygdsföreningar. Ett arbete vi hoppas förenklar för dig som besöker Öland och vill hitta bra aktiviteter under världsarvsveckan men även resten av året.

Södra Ölands landskap är präglat av dess långa kulturhistoria och anpassningen till de naturliga förutsättningarna i form av geologi och topografi. Södra Öland är ett unikt exempel på mänsklig bosättning där de olika landskapstyperna på en enskild ö tas tillvara på ett optimalt sätt.

FLER VACKRA BILDER FRÅN VÄRLDSARVEt finns där>

Hembygdsföreningar på västra sidan.

Klicka för mer/aktuell information


Mer info på Facebook Vickleby hembygdsföreningMer info på Facebook Södra Möckelby hembygdsföreningHembygdsföreningar på östra sidan.

Klicka för mer/aktuell information

 

Mer info på Facebook:            Stenåsa hembygdsförening,

                                                               Hulterstad hembygdsförening

Mer info på Facebook Segerstad hembygdsförening

Mer info på Facebook Ås hembygdsförening

Produktion Z Tryck AB Kastlösa. 2018

Foto Timo Horne samt väderkvarn av Lars Andersson.  Ansvarig utgivare Lisa Lundqvist.